Czym jest Akademia
Liderów Dyplomacji?

Ideą Akademii Liderów Dyplomacji jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu polityki i dyplomacji.
 

Akademia poprzez warsztaty, dyskusje i spotkania z ludźmi ze świata polityki, dyplomacji i biznesu pozwoli uczestnikom zdobyć kompetencje oraz kontakty niezbędne do późniejszej pracy jako dyplomaci, politycy czy analitycy.

Jakie korzyści wynikają
z uczestnictwa w projekcie?