Czym jest Akademia Liderów Dyplomacji?

Ideą Akademii Liderów Dyplomacji jest przekazanie młodym aktywistom praktycznych umiejętności z zakresu polityki i dyplomacji.
 

Akademia poprzez warsztaty, dyskusje i spotkania z ludźmi ze świata polityki, dyplomacji i biznesu pozwoli uczestnikom zdobyć kompetencje oraz kontakty niezbędne do późniejszej pracy jako dyplomaci, politycy czy analitycy.

Jesteś młodym liderem?
Rekrutacja trwa do 23.07.2023

I ETAP

26.06 – 23.07.2023

Bez nazwy-1

Formularz zgłoszeniowy

Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego tutaj. Do drugiego etapu rekrutacji przejdą osoby wybrane na podstawie informacji podanych w formularzu. 

II ETAP

24.07 – 28.07.2023

2

Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną. Ogłoszenie wyników nastąpi w kolejnym etapie.

Wyniki rekrutacji

17.07.2023

3

Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników i osób zakwalifikowanych do udziału w Akademii Liderów Dyplomacji. 

Akademia Liderów Dyplomacji

Rozpoczęcie

29.07.2023

4

Spotkanie inauguracyjne

Akademię Liderów Dyplomacji rozpocznie spotkanie inauguracyjne. Akademia jest cyklem 4 weekendowych zjazdów.

Warsztaty

5

Zajęcia merytoryczne

Zajęcia merytoryczne Akademii Liderów Dyplomacji odbędą się w dniach:

 •   29-30.07.2023 r.
 •   12-13.08.2023 r.
 •   26-27.08.2023 r.
 •   9-10.09.2023 r.

 

 

Zakończenie

10.09.2023

6

Podsumowanie

Zjazd podsumowujący Akademię Liderów Dyplomacji wraz z uroczystym wręczeniem certyfikatów połączonym z przedstawieniem możliwości otrzymania stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla absolwentów Akademii.

Jakie korzyści wynikają z uczestnictwa w projekcie?

Akademia daje szansę poznania najważniejszych instytucji biznesowych, politycznych i analitycznych od kuchni. Przygotowaliśmy cykl warsztatów, wykładów i spotkań które pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć otaczającą ich rzeczywistość.

Na rynku pracy ukończone studia nie dają już żadnej gwarancji zatrudniania. Potrzeba czegoś więcej. Akademia daje możliwość zdobycia unikalnych kompetencji i znajomości z ludźmi z najważniejszych szczebli administracji, polityki i biznesu.

Polityka to nie miejsce „tylko dla mężczyzn”.  Kobiety coraz częściej zajmują najważniejsze stanowiska. Zapraszamy na spotkania z profesjonalistkami, które działają w obszarze administracji publicznej, polityki zagranicznej i międzynarodowych finansów.

Nowe pokolenie potrzebuje nowych kompetencji… i to szybko. Sytuacja międzynarodowa zmienia się błyskawicznie a kolejne pokolenie musi umieć tworzyć własną wizję świata. Dlatego warto już dzisiaj rozwijać swoje kompetencje i korzystać z wiedzy doświadczonych dyplomatów i polityków.

Tematy Akademii Szkoły
Liderów Dyplomacji

7

Rola Polski w Unii Europejskiej

 • spotkania z posłami i posłankami do Parlamentu Europejskiego,

 • perspektywa kariery w instytucjach Unii Europejskiej,

 • debaty o kształcie,  funkcjonowaniu i perspektywach Unii Europejskiej 

7

Polska i Polacy w instytucjach międzynarodowych

 • spotkania z przedstawicielami najważniejszych instytucji międzynarodowych

 • debata o roli i potencjale Organizacji Narodów Zjednoczonych w XXI wieku 

 • debata o roli i potencjale Organizacji Narodów Zjednoczonych w XXI wieku.

7

Międzynarodowy biznes i finanse

 

 • działalność centrów analitycznych i ich współpraca z administracją rządową,

 • Akademia Dyplomatyczna i aplikacja dyplomatyczno-konsularna,

 • praca Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz najważniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej 

EKSPERCI

Paweł Jabłoński

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2018 r. był doradcą Prezesa Rady Ministrów, następnie zastępcą dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Międzynarodowych w Kancelarii Premiera. Od 2020 r. jest Pełnomocnikiem Rządu RP ds. Inicjatywy Trójmorza. Jest także członkiem Rady Instytutu Europy Środkowej.

Petros Tovmasyan

Członek zarządu Klastra Innowacji Społecznych, absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim, ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych, znawca Kaukazu. Doświadczenie zdobywał realizują projekty międzynarodowe i społeczne. Od kilkunastu lat pracuje w trzecim sektorze.

Robert Kłosowski

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości Prezes zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, adwokat, doktorant w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, ukończył MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym. Od 2012 roku uczestniczył oraz współtworzył wiele seminariów i projektów społecznych na rzecz wzmocnienia trzeciego sektora.

Paweł Jabłoński

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2018 r. był doradcą Prezesa Rady Ministrów, następnie zastępcą dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Międzynarodowych w Kancelarii Premiera. Od 2020 r. jest Pełnomocnikiem Rządu RP ds. Inicjatywy Trójmorza. Jest także członkiem Rady Instytutu Europy Środkowej.

Petros Tovmasyan

Członek zarządu Klastra Innowacji Społecznych, absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim, ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych, znawca Kaukazu. Doświadczenie zdobywał realizują projekty międzynarodowe i społeczne. Od kilkunastu lat pracuje w trzecim sektorze.

Robert Kłosowski

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości Prezes zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, adwokat, doktorant w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, ukończył MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym. Od 2012 roku uczestniczył oraz współtworzył wiele seminariów i projektów społecznych na rzecz wzmocnienia trzeciego sektora.

Daniel Szeligowski

Koordynator programu Europa Wschodnia. Z wykształcenia doktor nauk o polityce i administracji, ekonomista i politolog. Zajmuje się głównie sprawami ukraińskimi: polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Ukrainy.

Maciej Malik

Prezes Instytutu Roździeńskiego. Prawnik, filozof, przedsiębiorca i menadżer organizacji pozarządowych z 10-letnim doświadczeniem w koordynowaniu projektów oraz 8-letnim doświadczeniem w prowadzeniu organizacji pozarządowych.

Radosław Pyffel

Ekspert Instytutu Sobieskiego, autor książki „Biznes w Chinach:  jak osiągnąć sukces?”, były prezes think-tanku Centrum Studiów Polska-Azja i były przedstawiciel RP w  globalnych instytucjach z siedzibą w regionie Azji i Pacyfiku.

Daniel Szeligowski

Koordynator programu Europa Wschodnia. Z wykształcenia doktor nauk o polityce i administracji, ekonomista i politolog. Zajmuje się głównie sprawami ukraińskimi: polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Ukrainy.

Maciej Malik

Prezes Instytutu Roździeńskiego. Prawnik, filozof, przedsiębiorca i menadżer organizacji pozarządowych z 10-letnim doświadczeniem w koordynowaniu projektów oraz 8-letnim doświadczeniem w prowadzeniu organizacji pozarządowych.

Radosław Pyffel

Ekspert Instytutu Sobieskiego, autor książki „Biznes w Chinach:  jak osiągnąć sukces?”, były prezes think-tanku Centrum Studiów Polska-Azja i były przedstawiciel RP w  globalnych instytucjach z siedzibą w regionie Azji i Pacyfiku.

Konrad Szatters

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Absolwent Kolegium Europejskiego w Natolinie. W sierpniu 2022 roku dołączył do zespołu Kolegium Europejskiego jako asystent akademicki. Jego zainteresowania naukowe to tworzenie interdyscyplinarnych połączeń między dziedzinami językoznawstwa i nauk politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień narracji politycznych i analizy dyskursu.

Marcus Heinz

Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. Doktor prawa na Uniwersytecie Wiedeńskim. Rozpoczął pracę w Banku Światowym w 2011 r. Obecnie nadzoruje projekty inwestycyjne oraz doradcze Banku w  Polsce i krajach bałtyckich

Jacek Czaputowicz

Minister Spraw Zagranicznych w latach 2018-2020. Doktor habilitowanym nauk o polityce (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW). W latach 70-tych i 80-tych działał w opozycji demokratycznej. Związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych od 1990 r. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w latach 2008–2012. Autor ponad 100 artykułów i monografii naukowych.​

Konrad Szatters

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Absolwent Kolegium Europejskiego w Natolinie. W sierpniu 2022 roku dołączył do zespołu Kolegium Europejskiego jako asystent akademicki. Jego zainteresowania naukowe to tworzenie interdyscyplinarnych połączeń między dziedzinami językoznawstwa i nauk politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień narracji politycznych i analizy dyskursu.

Marcus Heinz

Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. Doktor prawa na Uniwersytecie Wiedeńskim. Rozpoczął pracę w Banku Światowym w 2011 r. Obecnie nadzoruje projekty inwestycyjne oraz doradcze Banku w  Polsce i krajach bałtyckich

Jacek Czaputowicz

Minister Spraw Zagranicznych w latach 2018-2020. Doktor habilitowanym nauk o polityce (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW). W latach 70-tych i 80-tych działał w opozycji demokratycznej. Związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych od 1990 r. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w latach 2008–2012. Autor ponad 100 artykułów i monografii naukowych.​

Waldemar Wojtasik

Prof. UŚ, Prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Autor ponad 200 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą. Założyciel Towarzystwa Inicjatyw Naukowych, Fundacji Akademickiej IPSO ORDO czy czasopisma Political Preferences. Twórca Zintegrowanego Systemu Zabezpieczenia Antykorupcyjnego (ZSZA).

Vardan Karapetyan

Doktor nauk o bezpieczeństwie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej oraz absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Akademii Sztuki Wojennej, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, terroryzmu i geopolityki, autor książek „Nazywam się Kurdystan” i „Allah Akbar, wojna i pokój w Iraku” oraz licznych relacji z terenów frontowych w Syrii i Iraku, stały współpracownik portalu Defence24.pl.

Witold Reptowicz

Minister Spraw Zagranicznych w latach 2018-2020. Doktor habilitowanym nauk o polityce (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW). W latach 70-tych i 80-tych działał w opozycji demokratycznej. Związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych od 1990 r. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w latach 2008–2012. Autor ponad 100 artykułów i monografii naukowych.​

Waldemar Wojtasik

Prof. UŚ, Prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Autor ponad 200 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą. Założyciel Towarzystwa Inicjatyw Naukowych, Fundacji Akademickiej IPSO ORDO czy czasopisma Political Preferences. Twórca Zintegrowanego Systemu Zabezpieczenia Antykorupcyjnego (ZSZA).

Vardan Karapetyan

Doktor nauk o bezpieczeństwie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej oraz absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Akademii Sztuki Wojennej, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, terroryzmu i geopolityki, autor książek „Nazywam się Kurdystan” i „Allah Akbar, wojna i pokój w Iraku” oraz licznych relacji z terenów frontowych w Syrii i Iraku, stały współpracownik portalu Defence24.pl.

Witold Reptowicz

Minister Spraw Zagranicznych w latach 2018-2020. Doktor habilitowanym nauk o polityce (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW). W latach 70-tych i 80-tych działał w opozycji demokratycznej. Związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych od 1990 r. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w latach 2008–2012. Autor ponad 100 artykułów i monografii naukowych.​

Artur Tyński

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent prawa oraz filozofii w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa i prawa energetycznego, koordynator w Grupie XOOG, analityk w Ośrodku Analiz Cegielskiego. Alumn XI edycji Akademii Energii Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Michał Stolarczyk

Student prawa w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zdobywał pracując w Parlamencie Europejskim i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Członek Zarządu Niezależnego Zrzeszenia Studentów UŚ. Pasjonat teorii i filozofii prawa oraz polityki międzynarodowej. Akademicki Mistrz Śląska 2021 w brydżu sportowym.

Joanna Skoczek

Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ w Nowym Jorku. Zastępczyni Stałego Przedstawiciela RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Pomiędzy 2019 a 2021 w Akademii Dyplomatycznej MSZ odpowiadała za mentoring i programowanie kształcenia podczas aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. W latach 2014-2018 Konsul Generalna RP w Kantonie (Chińska Republika Ludowa), gdzie obok pracy konsularnej na rzecz obywateli polskich wspierała obecność polskich firm na rynku chińskim oraz działała na rzecz współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej.

Artur Tyński

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent prawa oraz filozofii w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa i prawa energetycznego, koordynator w Grupie XOOG, analityk w Ośrodku Analiz Cegielskiego. Alumn XI edycji Akademii Energii Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Michał Stolarczyk

Student prawa w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zdobywał pracując w Parlamencie Europejskim i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Członek Zarządu Niezależnego Zrzeszenia Studentów UŚ. Pasjonat teorii i filozofii prawa oraz polityki międzynarodowej. Akademicki Mistrz Śląska 2021 w brydżu sportowym.

Joanna Skoczek

Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ w Nowym Jorku. Zastępczyni Stałego Przedstawiciela RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Pomiędzy 2019 a 2021 w Akademii Dyplomatycznej MSZ odpowiadała za mentoring i programowanie kształcenia podczas aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. W latach 2014-2018 Konsul Generalna RP w Kantonie (Chińska Republika Ludowa), gdzie obok pracy konsularnej na rzecz obywateli polskich wspierała obecność polskich firm na rynku chińskim oraz działała na rzecz współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej.

O nas

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach zajmuje się tworzeniem środowiska młodych, zaangażowanych ludzi interesujących się polityką i sprawami międzynarodowymi. RODM został stworzony przez konsorcjum organizacji pozarządowych z województwa śląskiego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 

Członkowie RODM Katowice mają wpływ na tworzenie wielu projektów międzynarodowych wspierających polską dyplomacje w regionie Europy środkowej i wschodniej. Do najważniejszych należą:

 • NGO Partnership for Three Seas Inititative – założyliśmy federację organizacji pozarządowych budującą realną współpracę między społeczeństwami państw Trójmorza
  Trójmorskie Centrum
 • Dialogu – tworzymy przestrzeń, w której młodzi liderzy z regionu Trójmorza będą mogli tworzyć własną wizję tego jak powinna wyglądać polityka i współpraca w naszym regionie,
 • NewEurope.Info – współtworzymy portal zajmujący się polityką i sprawami międzynarodowymi tworzony przez dziennikarzy, publicystów i naukowców z całej Europy.

Organizatorzy projektu Akademii Liderów Dyplomacji

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach

ul. Warszawska 56/1, 40-029 Katowice

tel: +48 579 643 667

e-mail: rodm@rodm-katowice.pl