Arrow Down

Czym jest Akademia Liderów Dyplomacji? 

Ideą Akademii Liderów Dyplomacji jest przedstawienie młodym, ambitnym i zaangażowanym ludziom uwarunkowań polityki zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Każdy lider, aby móc działać skutecznie, musi zrozumieć miejsce Polski na geopolitycznej mapie świata, a także rolę Województwa Śląskiego w europejskiej polityce regionów. 

Akademia, poprzez dyskusje, warsztaty i spotkania z ludźmi ze świata polityki, nauki i biznesu, pozwoli młodym ludziom skuteczniej pracować na rzecz ojczyzny.

 
 

Rekrutacja

I ETAP

20.07-10.08.2020

II ETAP

17.08-24.08.2020

Wyniki rekrutacji

31.08.2020

Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego tutaj. Do drugiego etapu rekrutacji przejdą osoby wybrane na podstawie informacji podanych w formularzu. 

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji będą proszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną. Ogłoszenie wyników i osób zakwalifikowanych do udziału w Akademii Liderów Dyplomacji. 

Ogłoszenie wyników i osób zakwalifikowanych do udziału w Akademii Liderów Dyplomacji. 

Akademia Liderów Dyplomacji

Formularz zgłoszeniowy

Rozmowa kwalifikacyjna

Ogłoszenie wyników konkursu

Rozpoczęcie

Warsztaty

18.09.2020

Zakończenie

11.12.2020

Spotkanie inauguracyjne

Akademię Liderów Dyplomacji rozpocznie 3-dniowe spotkanie inauguracyjne odbywające się w Katowicach. Akademia jest cyklem 6 weekendowych spotkań w ciągu 4 miesięcy.

Zajęcia merytoryczne

Zajęcia merytoryczne Akademii Liderów Dyplomacji odbywają się w soboty od godziny 11:00 do 20:00 oraz w niedziele od godziny 11:00 do 16:00. 

Konferencja

3-dniowa konferencja podsumowująca Akademię połączona z wystąpieniami najbardziej zaangażowanych uczestników oraz uroczystym wręczeniem certyfikatów. 

Eksperci I Spotkania

EKSPERCI_AKADEMII_LIDERÓW_DYPLOMACJI_(1

Eksperci Pierwszego Spotkania

Jakie korzyści wynikają z uczestnictwa

w projekcie?

Udział w 6 weekendowych spotkaniach o charakterze wykładowo-warsztatowym poświęconych tematyce związanej bezpośrednio z priorytetami polskiej polityki zagranicznej.

Zajęcia i dyskusje z ekspertami bezpośrednio związanymi ze światem polityki i dyplomacji:, ministrami, prezesami i właścicielami największych firm i instytucji, przedstawicielami świata nauki i biznesu.

Udział w warsztatach obejmujących przygotowywanie tematycznych przemówień, naukę sztuki argumentowania i kultury dyskusji.

Absolwenci Akademii otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie Akademii i listy polecające, a ponadto będą mogli starać się o staż w strukturach administracji rządowej.

 

Tematy Akademii Szkoły Liderów

Dyplomacji

Przyszłość Polski w Unii

Europejskiej  

 • rynek wewnętrzny 

 • nowa perspektywa budżetowa

 • przyszły kształt Unii Europejskiej

 • Europa po pandemii

Polska wobec Wschodu i Zachodu

 • relacje Polski z Republiką Federalną Niemiec,

 • relacje Polski z Białorusią, 

 • relacje Polski z Ukrainą,

 • wspólna polityka gospodarcza i historyczna.

Współpraca Polski w regionie

 • Grupa Wyszehradzka,

 • Trójmorze,

 • Bukaresztańska Dziewiątka.

Polska wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

 • stosunki polsko-izraelskie,

 • rola Polski w stabilizacji i zapewnieniu bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, 

 • kryzys migracyjny. 

Polska w obliczu nowej geopolityki

 • NATO w Europie Środkowo Wschodniej,

 • Polska pomoc rozwojowa i humanitarna,

 • rola Polski w organizacjach międzynarodowych,  

 • relacje polsko-chińskie,

 • strategiczna współpraca z USA 

Polska polityka gospodarcza

 • wyzwania dla polskiego eksportu,

 • Polska jako hub technologiczny,

 • wsparcie dla polskich przedsiębiorców.

EKSPERCI

P.Jabłoński.jpg

Paweł Jabłoński

Podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej MSZ.

M.Przydacz.jpg

Marcin Przydacz

Podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki amerykańskiej, azjatyckiej oraz wschodnie MSZ.

Artur Harazim

Dyrektor Akademii Dyplomatycznej MSZ.. Polski dyplomata w stopniu ambasadora tytularnego, w latach 2012–2016 ambasador RP w Belgii. 

Kamil Bortniczuk

Polityk, urzędnik i samorządowiec, poseł na SejmVIII i IX kadencji, w latach 2019–2020 sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki
Regionalnej.

Tadeusz Kopeć

Poseł na Sejm V i VI kadencji, senator VIII, IX i X kadencji.

Przemysław Żurawski vel Grajewski

Politolog i nauczyciel akademicki, doktor
habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego.

Tomasz Michałowski

Szef Gabinetu Politycznego, Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka 

Andrzej Fąfara

Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego MSZ RP.

Tomasz Zjawiony

Konsul Honorowy Republiki Słowenii. Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Marlena Miąsko

Zastępca Dyrektora Generalnego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Menedżer, od 4 lat związana z Izbą, wcześniej jako Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej.

Łukasz Konarski

Prezydent Miasta Zawiercie, polski samorządowiec i urzędnik.

Adam Skowron

Wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji w Radzie Miasta Katowice, a także członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury i Sportu. 

 

Łukasz Curyło

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie. Działacz społeczny, prezes Stowarzyszenia Katolickiego Przyjaźń Jaworznicka, fundator Instytutu Europy Środkowej i Wschodniej -Fundacji Trójmorza, współzałożyciel i marszałek filistrów pierwszej na Śląsku Polskiej Korporacji Akademickiej Silesia Superior.

Tomasz Heryszek

Prezes Zarządu Spółki Węglokoks S.A. W latach 2016 – 2019 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. handlowych Węglokoks S.A. oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Inter Balt Sp. z o.o. w Gdańsku. Członek Społecznej Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim.

 

Witold Repetowicz

Polski prawnik, dziennikarz prasowy i telewizyjny, reporter wojenny, autor filmów dokumentalnych i reportaży, naukowiec zajmujący się geopolityką oraz analityk specjalizujący się głównie w tematyce bliskowschodniej. 

 

Radosław Pyffel

Polski dziennikarz, publicysta, socjolog, były prezes think tanku Centrum Studiów Polska-Azja. Pełnomocnik Zarządu PKP Cargo ds. rynków wschodnich i rozwoju spółki w krajach tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku. 

Tomasz Papaj

Polski ekonomista, samorządowiec, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego.

Robert Rajczyk

Doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim.

 

Renata Jankowska

Doktor nauk humanistycznych, Profesor Uniwersytetu Śląskiego. Od 2014 r. pełni funkcję koordynatora Akademii Dyplomacji UŚ.

 

 
 

O nas

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach działa od 1 stycznia 2018 roku. RODM został stworzony przez konsorcjum organizacji pozarządowych z województwa śląskiego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 

 

Celem działania Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej jest przybliżanie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Ośrodki są odpowiedzialne za animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji i ośrodków analityczno-badawczych.

36253184_1761167080643103_44677986654816

Organizatorzy projektu Akademii Liderów Dyplomacji