Arrow Down

Czym jest Akademia Liderów Dyplomacji? 

Ideą Akademii Liderów Dyplomacji jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu polityki i dyplomacji.
 

Akademia poprzez warsztaty, dyskusje i spotkania z ludźmi ze świata polityki, dyplomacji i biznesu pozwoli uczestnikom zdobyć kompetencje oraz kontakty niezbędne do późniejszej pracy jako dyplomaci, politycy czy analitycy.

DSC06458.JPG
 
 

Rekrutacja - masz czas do 29.09.2021

I ETAP

01.06-01.09.2022

II ETAP

05.09-12.09.2022

Wyniki rekrutacji

15.09.2022

Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego tutaj. Do drugiego etapu rekrutacji przejdą osoby wybrane na podstawie informacji podanych w formularzu. 

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną. Ogłoszenie wyników nastąpi w kolejnym etapie.

Ogłoszenie wyników i osób zakwalifikowanych do udziału w Akademii Liderów Dyplomacji. 

Akademia Liderów Dyplomacji

Rozmowa kwalifikacyjna

Ogłoszenie wyników konkursu

Rozpoczęcie

Warsztaty

01.10.2022

Zakończenie

04.12.2022

Spotkanie inauguracyjne

Akademię Liderów Dyplomacji rozpocznie spotkanie inauguracyjne odbywające się w Katowicach. Akademia jest cyklem 3 weekendowych zjazdów.

Zajęcia merytoryczne

Zajęcia merytoryczne Akademii Liderów Dyplomacji odbywają się w:

 

soboty od godziny 11:00 do 19:00

 

niedziele od godziny 11:00 do 16:00. 

Podsumowanie

Zjazd podsumowujący Akademię Liderów Dyplomacji wraz z uroczystym wręczeniem certyfikatów połączonym z przedstawieniem możliwości otrzymania stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla absolwentów Akademii.

Jakie korzyści wynikają z uczestnictwa
w projekcie?

Akademia daje szansę poznania najważniejszych instytucji biznesowych, politycznych i analitycznych od kuchni. Przygotowaliśmy cykl warsztatów, wykładów i spotkań które pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć otaczającą ich rzeczywistość.

Polityka to nie miejsce „tylko dla mężczyzn”.  Kobiety coraz częściej zajmują najważniejsze stanowiska. Zapraszamy na spotkania z profesjonalistkami, które działają w obszarze administracji publicznej, polityki zagranicznej i międzynarodowych finansów.

Na rynku pracy ukończone studia nie dają już żadnej gwarancji zatrudniania. Potrzeba czegoś więcej. Akademia daje możliwość zdobycia unikalnych kompetencji i znajomości z ludźmi z najważniejszych szczebli administracji, polityki i biznesu.

Nowe pokolenie potrzebuje nowych kompetencji… i to szybko. Sytuacja międzynarodowa zmienia się błyskawicznie a kolejne pokolenie musi umieć tworzyć własną wizję świata. Dlatego warto już dzisiaj rozwijać swoje kompetencje i korzystać z wiedzy doświadczonych dyplomatów i polityków.

Rekrutacja - masz czas do 01.09.2022

I ETAP

01.06-01.09.2022

II ETAP

05.09-12.09.2022

Wyniki rekrutacji

15.09.2022

Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego tutaj. Do drugiego etapu rekrutacji przejdą osoby wybrane na podstawie informacji podanych w formularzu. 

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną. Ogłoszenie wyników nastąpi w kolejnym etapie.

Ogłoszenie wyników i osób zakwalifikowanych do udziału w Akademii Liderów Dyplomacji. 

Akademia Liderów Dyplomacji

Rozmowa kwalifikacyjna

Ogłoszenie wyników konkursu

Rozpoczęcie

Warsztaty

01.10.2022

Zakończenie

04.12.2022

Spotkanie inauguracyjne

Akademię Liderów Dyplomacji rozpocznie spotkanie inauguracyjne odbywające się w Katowicach. Akademia jest cyklem 3 weekendowych zjazdów.

Zajęcia merytoryczne

Zajęcia merytoryczne Akademii Liderów Dyplomacji odbywają się w:

 

                  soboty od godziny

                  11:00 do 18:00

 

                  niedziele od godziny

                  11:00 do 16:00. 

Podsumowanie

Zjazd podsumowujący Akademię Liderów Dyplomacji wraz z uroczystym wręczeniem certyfikatów połączonym z przedstawieniem możliwości otrzymania stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla absolwentów Akademii.

 

Tematy Akademii Szkoły Liderów

Dyplomacji

Rola Polski w Unii
Europejskiej  

 • spotkania z posłami i posłankami do Parlamentu Europejskiego,

 • perspektywa kariery w instytucjach Unii Europejskiej,

 • debaty o kształcie,  funkcjonowaniu i perspektywach Unii Europejskiej 

Polska i Polacy w instytucjach międzynarodowych

 • Trójmorze i współpraca regionalna,

 • spotkania z przedstawicielami najważniejszych instytucji międzynarodowych,

 • debata o roli i potencjale Organizacji Narodów Zjednoczonych w XXI wieku.

Międzynarodowy biznes i finanse

 • działalność centrów analitycznych i ich współpraca z administracją rządową,

 • Akademia Dyplomatyczna i aplikacja dyplomatyczno-konsularna,

 • praca Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz najważniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej 

EKSPERCI POPRZEDNICH EDYJCJI

P.Jabłoński.jpg

Paweł Jabłoński

Podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej MSZ.

M.Przydacz.jpg

Marcin Przydacz

Podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki amerykańskiej, azjatyckiej oraz wschodnie MSZ.

image.png

Arkady Rzegocki

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, Ambasador RP w  Wielkiej Brytanii  w latach 2016–2021. Szef Służby Zagranicznej.

Jadwiga Wiśniewska

Polityk, pedagog, posłanka na Sejm V, VI i VII kadencji, posłanka do Parlamentu Europejskiego VIII i IX kadencji. Zasiada w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrz-nych. Wiceprzewodnicząca delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamen-tarnego AKP-UE.

Adam Bielan

Przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów (1996–1998), poseł na Sejm III i IV kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego V, VI, VII i IX kadencji, lider Partii Republikańskiej.

Tomasz Ferenz

Ambasador Kariery Unii Europejskiej na Uniwersytecie Śląskim, Członek Rady Młodych Światowego Forum Miejskiego, pracuje w Departamencie Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Adam Dziedzic

Prezes Zarządu United Nations Association Poland. Absolwent Tilburg University w Holandii. Z tematyką ONZ związany od 10 lat - w latach 2013-2018 wielokrotnie koordynował szereg projektów z zakresu ONZ-owskiej Agendy 2030 i symulacji obrad ONZ.

Grzegorz Kędzia

Analityk i politolog, ekspert Fundacji Republikańskiej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa na Collegium Civitas oraz Daniel Morgan Graduate School of National Security.

dr Renata Jankowska

Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Od 2014 r. pełni funkcję koordynatora Akademii Dyplomacji.

Konrad Popławski

Kierownik Zespołu Środkowo-europejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Główny autor oraz współautor kilku ekspertyz przygo-towywanych dla resortów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej. Doktor ekonomii w Szkole Głównej Handlowej.

kita.png

Kacper Kita

Publicysta i analityk, członek redakcji portalu Nowy Ład, prowadzący dział wideo NŁ. Obserwator polityki międzynarodowej i kultury. Szczególnie zainteresowany tematyką amerykańską i bliskowschodnią oraz historią, polityką i literaturą Francji.

kowalski.png

Sławomir Kowalski

Dyrektor w Departamencie Współ-pracy z Polonią i Polakami za Granicą. Były konsul RP w Norwegii. W 2016 r. został "Konsulem Roku" w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

tov.png

Petros Tovmasyan

Członek zarządu Klastra Innowacji Społecznych, prawnik z dużym do-świadczeniem w zarządzaniu projektami i podmiotami ekonomii społecznej.

zalewska.png

Paulina Zalewska

Reprezentantka regionalnego punktu informacyjnego programu Erasmus w Gliwicach, pełnomocniczka zarządu ds. projektów w Klastrze Innowacji Społecznych, koordynatorka projektów międzynarodowych.

robert-rajczyk kopia.jpg

Robert Rajczyk

Dziennikarz i politolog, a także adiunkt na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w analizie polityk w regionach Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej.

 
 

O nas

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach zajmuje się tworzeniem środowiska młodych, zaangażowanych ludzi interesujących się polityką i sprawami międzynarodowymi. RODM został stworzony przez konsorcjum organizacji pozarządowych z województwa śląskiego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 

Członkowie RODM Katowice mają wpływ na tworzenie wielu projektów międzynarodowych wspierających polską dyplomacje w regionie Europy środkowej i wschodniej. Do najważniejszych należą:

 • NGO Partnership for Three Seas Inititative – założyliśmy federację organizacji pozarządowych budującą realną współpracę między społeczeństwami państw Trójmorza

 • Trójmorskie Centrum Dialogu – tworzymy przestrzeń, w której młodzi liderzy z regionu Trójmorza będą mogli tworzyć własną wizję tego jak powinna wyglądać polityka i współpraca w naszym regionie,

 • NewEurope.Info – współtworzymy portal zajmujący się polityką i sprawami międzynarodowymi tworzony przez dziennikarzy, publicystów i naukowców z całej Europy.

zdj1.png

Organizatorzy projektu Akademii Liderów Dyplomacji

Stopka logotypy.png