top of page
Arrow Down

Czym jest Akademia Liderów Dyplomacji? 

Ideą Akademii Liderów Dyplomacji jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu polityki i dyplomacji.
 

Akademia poprzez warsztaty, dyskusje i spotkania z ludźmi ze świata polityki, dyplomacji i biznesu pozwoli uczestnikom zdobyć kompetencje oraz kontakty niezbędne do późniejszej pracy jako dyplomaci, politycy czy analitycy.

DSC06458.JPG
O PROJEKCIE
REKRUTACJA

Rekrutacja - masz czas do 29.09.2021

I ETAP

01.06-01.09.2022

II ETAP

05.09-12.09.2022

Wyniki rekrutacji

15.09.2022

Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego tutaj. Do drugiego etapu rekrutacji przejdą osoby wybrane na podstawie informacji podanych w formularzu. 

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną. Ogłoszenie wyników nastąpi w kolejnym etapie.

Ogłoszenie wyników i osób zakwalifikowanych do udziału w Akademii Liderów Dyplomacji. 

Akademia Liderów Dyplomacji

Rozmowa kwalifikacyjna

Ogłoszenie wyników konkursu

Rozpoczęcie

Warsztaty

01.10.2022

Zakończenie

04.12.2022

Spotkanie inauguracyjne

Akademię Liderów Dyplomacji rozpocznie spotkanie inauguracyjne odbywające się w Katowicach. Akademia jest cyklem 3 weekendowych zjazdów.

Zajęcia merytoryczne

Zajęcia merytoryczne Akademii Liderów Dyplomacji odbywają się w:

 

soboty od godziny 11:00 do 19:00

 

niedziele od godziny 11:00 do 16:00. 

Podsumowanie

Zjazd podsumowujący Akademię Liderów Dyplomacji wraz z uroczystym wręczeniem certyfikatów połączonym z przedstawieniem możliwości otrzymania stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla absolwentów Akademii.

Rekrutacja - masz czas do 01.09.2022

I ETAP

01.06-01.09.2022

II ETAP

05.09-12.09.2022

Wyniki rekrutacji

15.09.2022

Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego tutaj. Do drugiego etapu rekrutacji przejdą osoby wybrane na podstawie informacji podanych w formularzu. 

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną. Ogłoszenie wyników nastąpi w kolejnym etapie.

Ogłoszenie wyników i osób zakwalifikowanych do udziału w Akademii Liderów Dyplomacji. 

Akademia Liderów Dyplomacji

Rozmowa kwalifikacyjna

Ogłoszenie wyników konkursu

Rozpoczęcie

Warsztaty

01.10.2022

Zakończenie

04.12.2022

Spotkanie inauguracyjne

Akademię Liderów Dyplomacji rozpocznie spotkanie inauguracyjne odbywające się w Katowicach. Akademia jest cyklem 4 weekendowych zjazdów.

Zajęcia merytoryczne

Zajęcia merytoryczne Akademii Liderów Dyplomacji odbędą się w dniach:
01-02.10.2022 r. 
22-23.10.2022 r. 
19-20.11.2022 r. 
03-04.12.2022 r.
 

Podsumowanie

Zjazd podsumowujący Akademię Liderów Dyplomacji wraz z uroczystym wręczeniem certyfikatów połączonym z przedstawieniem możliwości otrzymania stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla absolwentów Akademii.

Jakie korzyści wynikają z uczestnictwa
w projekcie?

Akademia daje szansę poznania najważniejszych instytucji biznesowych, politycznych i analitycznych od kuchni. Przygotowaliśmy cykl warsztatów, wykładów i spotkań które pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć otaczającą ich rzeczywistość.

Polityka to nie miejsce „tylko dla mężczyzn”.  Kobiety coraz częściej zajmują najważniejsze stanowiska. Zapraszamy na spotkania z profesjonalistkami, które działają w obszarze administracji publicznej, polityki zagranicznej i międzynarodowych finansów.

Na rynku pracy ukończone studia nie dają już żadnej gwarancji zatrudniania. Potrzeba czegoś więcej. Akademia daje możliwość zdobycia unikalnych kompetencji i znajomości z ludźmi z najważniejszych szczebli administracji, polityki i biznesu.

Nowe pokolenie potrzebuje nowych kompetencji… i to szybko. Sytuacja międzynarodowa zmienia się błyskawicznie a kolejne pokolenie musi umieć tworzyć własną wizję świata. Dlatego warto już dzisiaj rozwijać swoje kompetencje i korzystać z wiedzy doświadczonych dyplomatów i polityków.

TEMATY

Tematy Akademii Szkoły Liderów

Dyplomacji

Rola Polski w Unii
Europejskiej  

 • spotkania z posłami i posłankami do Parlamentu Europejskiego,

 • perspektywa kariery w instytucjach Unii Europejskiej,

 • debaty o kształcie,  funkcjonowaniu i perspektywach Unii Europejskiej 

Polska i Polacy w instytucjach międzynarodowych

 • Trójmorze i współpraca regionalna,

 • spotkania z przedstawicielami najważniejszych instytucji międzynarodowych,

 • debata o roli i potencjale Organizacji Narodów Zjednoczonych w XXI wieku.

Międzynarodowy biznes i finanse

 • działalność centrów analitycznych i ich współpraca z administracją rządową,

 • Akademia Dyplomatyczna i aplikacja dyplomatyczno-konsularna,

 • praca Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz najważniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej 

EKSPERCI 

Bez nazwy-1.png

Paweł Jabłoński

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2018 r. był doradcą Prezesa Rady Ministrów,

a następnie zastępcą dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Międzynarodowych w Kancelarii Premiera. Od 2020 r. jest Pełnomocnikiem Rządu RP ds. Inicjatywy Trójmorza. Jest także członkiem Rady Instytutu Europy Środkowej.

1111111.jpg

Petros Tovmasyan

Członek zarządu Klastra Innowacji Społecznych, absolwent prawa

na Uniwersytecie Śląskim, ekspert

w dziedzinie stosunków międzynarodowych, znawca Kaukazu. Doświadczenie zdobywał realizują projekty międzynarodowe i społeczne. Od kilkunastu lat pracuje w trzecim sektorze.

Bez nazwy-1.jpg

Robert Kłosowski

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Prezes zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, adwokat, doktorant w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, ukończył MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym. Od 2012 roku uczestniczył oraz współtworzył wiele seminariów

i projektów społecznych na rzecz wzmocnienia trzeciego sektora.

33333333333.jpg

Daniel Szeligowski

Koordynator programu Europa Wschodnia. Z wykształcenia doktor nauk o polityce i administracji, ekonomista i politolog.

Zajmuje się głównie sprawami ukraińskimi: polityką zagraniczną

i bezpieczeństwa Ukrainy.

33333333.jpg

Maciej Malik

​Prezes Instytutu Roździeńskiego.

Prawnik, filozof, przedsiębiorca i menadżer organizacji pozarządowych z 10-letnim doświadczeniem w koordynowaniu projektów oraz 8-letnim doświadczeniem

w prowadzeniu organizacji pozarządowych.

2222222.jpg

Radosław Pyffel

Ekspert Instytutu Sobieskiego, autor książki "Biznes w Chinach:  jak osiągnąć sukces?", były prezes think-tanku Centrum Studiów Polska-Azja i były przedstawiciel RP 

w  globalnych instytucjach z siedzibą 

w regionie Azji i Pacyfiku.

Bez nazwy-1.jpg

Konrad Szatters

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Absolwent Kolegium Europejskiego w Natolinie. W sierpniu 2022 roku dołączył do zespołu Kolegium Europejskiego jako asystent akademicki. Jego zainteresowania naukowe to tworzenie interdyscyplinarnych połączeń między dziedzinami językoznawstwa i nauk politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień narracji politycznych i analizy dyskursu.

4444444444444.jpg

Marcus Heinz

Przedstawiciel Banku Światowego

na Polskę i kraje bałtyckie.

Doktor prawa na Uniwersytecie Wiedeńskim. Rozpoczął pracę

w Banku Światowym w 2011 r.

Obecnie nadzoruje projekty inwestycyjne oraz doradcze Banku

w  Polsce i krajach bałtyckich

Projekt bez tytułu.jpg

Jacek Czaputowicz

Minister Spraw Zagranicznych w latach 2018-2020. Doktor habilitowanym nauk o polityce (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW). W latach 70-tych i 80-tych działał w opozycji demokratycznej. Związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych od 1990 r. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w latach 2008–2012. Autor ponad 100 artykułów i monografii naukowych.

Projekt bez tytułu (1).jpg

Witold Reptowicz

Doktor nauk o bezpieczeństwie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej oraz absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Akademii Sztuki Wojennej, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, terroryzmu i geopolityki, autor książek „Nazywam się Kurdystan” i „Allah Akbar, wojna i pokój w Iraku” oraz licznych relacji z terenów frontowych w Syrii i Iraku, stały współpracownik portalu Defence24.pl.

Projekt bez tytułu (2).jpg

Waldemar Wojtasik

Prof. UŚ, Prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Autor ponad 200 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą. Założyciel Towarzystwa Inicjatyw Naukowych, Fundacji Akademickiej IPSO ORDO czy czasopisma Political Preferences. Twórca Zintegrowanego Systemu Zabezpieczenia Antykorupcyjnego (ZSZA).

Projekt bez tytułu (3).jpg

Vardan Karapetyan

Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji EAD, Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Przedstawicielstwa Regionalnego Forum Młodych Dyplomatów w Katowicach, asystent ds. projektów w New Europe Foundation, obecnie koordynator projektu "Make Home not War".

Artur Tyński

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent prawa oraz filozofii w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa i prawa energetycznego, koordynator w Grupie XOOG, analityk w Ośrodku Analiz Cegielskiego. Alumn XI edycji Akademii Energii Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Projekt bez tytułu (5).jpg

Michał Stolarczyk

Student prawa w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zdobywał pracując w Parlamencie Europejskim i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Członek Zarządu Niezależnego Zrzeszenia Studentów UŚ. Pasjonat teorii i filozofii prawa oraz polityki międzynarodowej. Akademicki Mistrz Śląska 2021 w brydżu sportowym.

zdj al.jpg

Joanna Skoczek

Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ

w Nowym Jorku. Zastępczyni Stałego Przedstawiciela RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Pomiędzy 2019 a 2021 w Akademii Dyplomatycznej MSZ odpowiadała za mentoring

i programowanie kształcenia podczas aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.

W latach 2014-2018 Konsul Generalna RP w Kantonie (Chińska Republika Ludowa), gdzie obok pracy konsularnej na rzecz obywateli polskich wspierała obecność polskich firm na rynku chińskim oraz działała na rzecz współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej.

Projekt bez tytułu (4).jpg
EKSPERCI
ORGAIZATORZY

O nas

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach zajmuje się tworzeniem środowiska młodych, zaangażowanych ludzi interesujących się polityką i sprawami międzynarodowymi. RODM został stworzony przez konsorcjum organizacji pozarządowych z województwa śląskiego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 

Członkowie RODM Katowice mają wpływ na tworzenie wielu projektów międzynarodowych wspierających polską dyplomacje w regionie Europy środkowej i wschodniej. Do najważniejszych należą:

 • NGO Partnership for Three Seas Inititative – założyliśmy federację organizacji pozarządowych budującą realną współpracę między społeczeństwami państw Trójmorza

 • Trójmorskie Centrum Dialogu – tworzymy przestrzeń, w której młodzi liderzy z regionu Trójmorza będą mogli tworzyć własną wizję tego jak powinna wyglądać polityka i współpraca w naszym regionie,

 • NewEurope.Info – współtworzymy portal zajmujący się polityką i sprawami międzynarodowymi tworzony przez dziennikarzy, publicystów i naukowców z całej Europy.

zdj1.png

Organizatorzy projektu Akademii Liderów Dyplomacji

Stopka logotypy.png
KONTAKT
bottom of page