Arrow Down

Czym jest Akademia Liderów Dyplomacji? 

Ideą Akademii Liderów Dyplomacji jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu polityki i dyplomacji.
 

Akademia poprzez warsztaty, dyskusje i spotkania z ludźmi ze świata polityki, dyplomacji i biznesu pozwoli uczestnikom zdobyć kompetencje oraz kontakty niezbędne do późniejszej pracy jako dyplomaci, politycy czy analitycy.

 
 

Rekrutacja - masz czas do 29.09.2021

I ETAP

23.08-23.09.2021

II ETAP

30.09-08.10.2021

Wyniki rekrutacji

15.10.2021

Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego tutaj. Do drugiego etapu rekrutacji przejdą osoby wybrane na podstawie informacji podanych w formularzu. 

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną. Ogłoszenie wyników nastąpi w kolejnym etapie.

Ogłoszenie wyników i osób zakwalifikowanych do udziału w Akademii Liderów Dyplomacji. 

Akademia Liderów Dyplomacji

Rozmowa kwalifikacyjna

Ogłoszenie wyników konkursu

Rozpoczęcie

Warsztaty

23.10.2020

Zakończenie

28.11.2020

Spotkanie inauguracyjne

Akademię Liderów Dyplomacji rozpocznie spotkanie inauguracyjne odbywające się w Katowicach. Akademia jest cyklem 3 weekendowych zjazdów.

Zajęcia merytoryczne

Zajęcia merytoryczne Akademii Liderów Dyplomacji odbywają się w soboty od godziny 11:00 do 19:00 oraz w niedziele od godziny 11:00 do 16:00. 

Podsumowanie

Zjazd podsumowujący Akademię Liderów Dyplomacji wraz z uroczystym wręczeniem certyfikatów połączonym z przedstawieniem możliwości otrzymania stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla absolwentów Akademii.

Jakie korzyści wynikają z uczestnictwa
w projekcie?

Akademia daje szansę poznania najważniejszych instytucji biznesowych, politycznych i analitycznych od kuchni. Przygotowaliśmy cykl warsztatów, wykładów i spotkań które pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć otaczającą ich rzeczywistość.

Polityka to nie miejsce „tylko dla mężczyzn”.  Kobiety coraz częściej zajmują najważniejsze stanowiska. Zapraszamy na spotkania z profesjonalistkami, które działają w obszarze administracji publicznej, polityki zagranicznej i międzynarodowych finansów.

Na rynku pracy ukończone studia nie dają już żadnej gwarancji zatrudniania. Potrzeba czegoś więcej. Akademia daje możliwość zdobycia unikalnych kompetencji i znajomości z ludźmi z najważniejszych szczebli administracji, polityki i biznesu.

Nowe pokolenie potrzebuje nowych kompetencji… i to szybko. Sytuacja międzynarodowa zmienia się błyskawicznie a kolejne pokolenie musi umieć tworzyć własną wizję świata. Dlatego warto już dzisiaj rozwijać swoje kompetencje i korzystać z wiedzy doświadczonych dyplomatów i polityków.

 

Tematy Akademii Szkoły Liderów

Dyplomacji

Rola Polski w Unii
Europejskiej  

 • spotkania z posłami i posłankami do Parlamentu Europejskiego,

 • perspektywa kariery w instytucjach Unii Europejskiej,

 • debaty o kształcie,  funkcjonowaniu i perspektywach Unii Europejskiej 

Polska i Polacy w instytucjach międzynarodowych

 • Trójmorze i współpraca regionalna,

 • spotkania z przedstawicielami najważniejszych instytucji międzynarodowych,

 • debata o roli i potencjale Organizacji Narodów Zjednoczonych w XXI wieku.

Międzynarodowy biznes i finanse

 • działalność centrów analitycznych i ich współpraca z administracją rządową,

 • Akademia Dyplomatyczna i aplikacja dyplomatyczno-konsularna,

 • praca Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz najważniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej 

ZAPROSZENI EKSPERCI

P.Jabłoński.jpg

Paweł Jabłoński

Podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej MSZ.

M.Przydacz.jpg

Marcin Przydacz

Podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki amerykańskiej, azjatyckiej oraz wschodnie MSZ.

Arkady Rzegocki

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, Ambasador RP w  Wielkiej Brytanii  w latach 2016–2021. Szef Służby Zagranicznej.

 
 

O nas

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach zajmuje się tworzeniem środowiska młodych, zaangażowanych ludzi interesujących się polityką i sprawami międzynarodowymi. RODM został stworzony przez konsorcjum organizacji pozarządowych z województwa śląskiego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 

Członkowie RODM Katowice mają wpływ na tworzenie wielu projektów międzynarodowych wspierających polską dyplomacje w regionie Europy środkowej i wschodniej. Do najważniejszych należą:

 • NGO Partnership for Three Seas Inititative – założyliśmy federację organizacji pozarządowych budującą realną współpracę między społeczeństwami państw Trójmorza

 • Trójmorskie Centrum Dialogu – tworzymy przestrzeń, w której młodzi liderzy z regionu Trójmorza będą mogli tworzyć własną wizję tego jak powinna wyglądać polityka i współpraca w naszym regionie,

 • NewEurope.Info – współtworzymy portal zajmujący się polityką i sprawami międzynarodowymi tworzony przez dziennikarzy, publicystów i naukowców z całej Europy.

Organizatorzy projektu Akademii Liderów Dyplomacji